Συμπλήρωσε τη φόρμα και ένα μέλος της ομάδας μας θα επικοινωνήσει μαζί σου άμεσα.


  Working Hours:
  Mon, Wed, Sat 08:00 - 14.30
  Tue, Thu, Fri 08:00-14.30 & 18.00 – 20.30
   
  Toggle navigation
  dimohellas

  Προϊόντα

  Εξαρτήματα Υπονόμων χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις υπογείων δικτύων μεταφοράς λυμάτων οικιστικών περιοχών και κτιριακών συγκροτημάτων.

  Εξαρτήματα Αποχέτευσης χρησιμοποιούνται σε κτιριακές εγκαταστάσεις για επιφανειακά και υπόγεια δίκτυα αποχέτευσης όμβριων καθώς και σε δίκτυα εξαερισμού